การบริการและรับปรับแต่งซ่อม

ทางร้านรับการบริการและรับปรับแต่งซ่อมกีต้าร์ ด้วยนะ ครับ เช่น

1/เปลี่ยนใส่สายกีต้าร์

2/ปรับAction กีต้าร์ให้สายเตี้ย จับง่ายเบามือเวลาเล่น

3/ปรับติดแก่ไข Bridge หริอ อานใส่สายกีต้าร์ที่เปิด หลุด

4/การปรับปรุงเสียงกีต้าร์ให้ชัดและสดใส ด้วย Treble Bleed

เป็นต้นครับ