ตารางเรียน

ข่าวดีสำหรับท่านที่รออยากเรียนวันธรรมดา

ตอนนี้ครูไก่เปิดสอนวันธรรมดาช่วงเย็นวันละ1ชม

รีบจองที่เรียนนะครับเพราะเราสอนเดี่ยวเท่านั้น

 

 

ติดต่อสมัครเรียนในตารางที่่แจ้งว่าว่างครับ
083-2031234